Navegar / cerca

Equips directius

La qualitat d'un centre educatiu s'aconsegueix a través del l'equip humà que el compon per això la Direcció d'un centre no només ha de tenir en compte aspectes financers, logístics i docents sinó que la gestió de l'equip humà esdevé un element clau per assolir la millor qualitat i resultats.

Ja que l'equip directiu té una incidència determinant en l'òptim funcionament del centre qualsevol acció de millora que aquest realitzi repercutirà directament en els docents, en els alumnes i les famílies que integren el centre educatiu.

L'equip En aporta la seva experiència com a coaches educatius perquè l'equip directiu pugui treballar temes com:

  • Aconseguir desenvolupar habilitats directives que permetin un lideratge que condueixi al centre educatiu cap als seus millors èxits:
  • Adquisició de competències en comunicació interpersonal. Aconseguint la implicació i la motivació de l'equip.
  • Anàlisi dels estils de lideratge.
  • Adquisició de competències per saber delegar.
  • Gestió del temps i presa de decisions.
  • Adquisició d'eines per gestionar el conflicte.
  • Establiment d'objectius que facin avançar el seu equip amb èxit i de forma sostenible.
  • El director com a líder coach.